TERAPIJA NA DALJINU

Ukoliko klijent iz bilo kojeg objektivnog razloga ne može doći osobno na tretmane bioenergijom, može zatražiti terapiju na daljinu koju provodi bioenergetičar. Potrebno je terapeutu osigurati fotografiju lica osobe koju se tretira, a koja ne smije biti starija od 6 mjeseci. Terapije na daljinu se nikada ne rade bez pristanka osobe koja prima tretman. Ako osoba nije svjesna ili se radi o maloljetnoj osobi, onda terapiju može zatražiti skrbnik. Pacijent leži ili sjedi tokom terapije, a terapija traje oko 15-ak minuta i odvija se jednom dnevno kroz 4 uzastopna dana.

Trenutno ne postoji znanstveno objašnjenje iza terapije na daljinu, no svakim danom imamo nova saznanja. Postoje četiri načela fizike koja su temelj namjeri i koje opisuje literatura:

 

  1. Da se namjera prenosi još nepoznatim energetskim signalom.
  2. Da ta namjera iskrivljuje prostor-vrijeme poput gravitacije, stvarajući puteve za povezivanje
  3. Da ljudi, poput čestica opisani u kvantnoj fizici, imaju trenutne korelacije bez obzira na udaljenost.
  4. Da je namjera slična mjerenju u kvantnoj fizici. Ona organizira slučajne mogućnosti slično načinu na koji se događa kolaps valne funkcije u jedno od stanja.

Sva istraživanja terapije na daljinu dovode do fenomena kvantne isprepletenosti. Bioterapiju na daljinu provodi bioenergetičar ili bioenergetičarka na siguran način sa nevjerojatnim rezultatima čak i ako ne znamo točan mehanizam djelovanja.

 

Ne možete fizički prisustvovati tretmanu?

Terapije na daljinu koriste osobe koje iz nekog razloga ne mogu prisustovati na grupnim terapija našeg Centra, ili koje žive izvan gradova gdje su organizirane.

Prijavite se za terapiju na daljinu.

U skladu sa GDPR uredbom molimo da potvrdite krug ispod ovog teksta prije slanja obrasca. / Dajemo 100% garanciju da nećemo djeliti Vaše osobne podatke.

Bioterapija.hr

Bioterapija.hr je internet stranica koja se bavi promoviranjem znanja o bioenergiji. Naše znanje i međunarodno iskustvo čini nas specijalistima za integrativnu bioterapiju.

Design by Zorland j.d.o.o.

Trebate pomoć?

Share This